Jump to content

Hỗ trợ sửa lỗi khi cài đặt macOS

Thảo luận về các lỗi trong quá trình cài đặt phụ thuộc vào phiên bản macOS bạn đang sử dụng

Forums

 1. Ventura

  macOS phiên bản 13

  • No posts here yet
 2. Monterey

  macOS phiên bản 12.4

  1
  post
 3. Big Sur

  macOS phiên bản 11.6.7

  • No posts here yet
 4. Catalina

  Phiên bản macOS 10.15.7

  • No posts here yet
 5. Mojave

  Phiên bản macOS 10.14.6

  • No posts here yet
 6. High Sierra

  Phiên bản macOS 10.13.6

  • No posts here yet
×
×
 • Create New...
Please Sign In or Sign Up