Jump to content

FabFilter Total Bundle 2023

   ( đánh giá)

1 Screenshot

Giới thiệu về tệp này

FabFilter Total Bundle 2023 là một bộ gồm tất cả các plug-in FabFilter. Với gói này, bạn sẽ có được EQ, hồi âm, máy nén, động lực đa băng tần, bộ giới hạn, bộ khử âm và cổng/mở rộng chuyên nghiệp của chúng tôi, các plug-in biến dạng đa băng tần, độ trễ, bộ lọc và bộ tổng hợp sáng tạo.

 • FabFilter Micro
 • FabFilter One
 • FabFilter Pro-C 2
 • FabFilter Pro-DS
 • FabFilter Pro-G
 • FabFilter Pro-L 2
 • FabFilter Pro-MB
 • FabFilter Pro-Q 3
 • FabFilter Pro-R
 • FabFilter Saturn 2
 • FabFilter Simplon
 • FabFilter Timeless 3
 • FabFilter Twin 2
 • FabFilter Volcano 3

User Feedback

Bạn chỉ có thể cung cấp đánh giá sau khi bạn đã tải xuống tệp.

Không có đánh giá để hiển thị.

×
×
 • Create New...