Jump to content

Ableton Live Suite 11

   ( đánh giá)

4 Screenshots

Giới thiệu về tệp này

Ableton Live cho phép bạn dễ dàng tạo, sản xuất và biểu diễn âm nhạc trong một giao diện trực quan. Trực tiếp đồng bộ hóa mọi thứ và hoạt động trong thời gian thực, vì vậy bạn có thể chơi và thay đổi ý tưởng âm nhạc của mình mà không làm gián đoạn quá trình sáng tạo.

Live đi kèm với một bộ sưu tập phổ quát các nhạc cụ, âm thanh, bộ và vòng lặp để tạo ra bất kỳ âm nhạc nào và cung cấp một bộ hiệu ứng đầy đủ để điều chỉnh và xử lý âm thanh.


User Feedback

Bạn chỉ có thể cung cấp đánh giá sau khi bạn đã tải xuống tệp.

Không có đánh giá để hiển thị.

×
×
  • Create New...