Jump to content

Lightroom Classic 12.4

   ( đánh giá)

4 Screenshots

Giới thiệu về tệp này

Lightroom Classic cung cấp các công cụ mạnh mẽ và các tính năng nâng cao để tạo ra những bức ảnh thú vị. Sắp xếp ảnh trên máy tính để bàn của bạn và chia sẻ chúng theo bất kỳ cách thuận tiện nào.

Sự kết hợp hình ảnh ngoạn mục
Kết hợp nhiều bức ảnh để tạo ra những bức ảnh toàn cảnh tuyệt đẹp và hình ảnh HDR.

Hiệu suất tối ưu
Cải thiện hiệu suất và nhanh hơn khi nhập, tạo bản xem trước và chỉnh sửa hình ảnh.

Lựa chọn thẻ thông minh
Kiểm soát hình ảnh rộng và quản lý danh mục.


User Feedback

Bạn chỉ có thể cung cấp đánh giá sau khi bạn đã tải xuống tệp.

Không có đánh giá để hiển thị.

×
×
  • Create New...