Jump to content

3 Screenshots

About This File

uDock 3.3

uDock là một tiện ích mở rộng hệ thống nhẹ để tùy chỉnh quyền truy cập nhanh vào các ứng dụng trên máy Mac của bạn.

Các tính năng chính:

  • Hoạt động từ thanh công cụ của hệ thống, tiện ích gần như vô hình và luôn sẵn sàng khi bạn cần.
  • Sử dụng phím tắt hoặc điểm phát chuột để kích hoạt µDock
  • Các quy trình đang chạy và tất cả các ổ đĩa của bạn đều có thể truy cập dễ dàng
  • Thêm tab để lưu trữ ứng dụng, tài liệu, nhạc và thư mục của bạn
  • Xác định và kết hợp các phím nóng với ứng dụng, tài liệu và thư mục để mở ngay tệp yêu thích của bạn bằng phím tắt
  • μDock là một dock tùy chỉnh nâng cao dành cho Mac.
 Share


User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
×
×
  • Create New...
Please Sign In or Sign Up