Jump to content

4 Screenshots

About This File

iCompta 6.0.60

Thông tin

iCompta là một ứng dụng quản lý tài chính cá nhân đơn giản và mạnh mẽ. Chương trình được thiết kế để dễ sử dụng nhất có thể, với nhiều tính năng giúp bạn theo dõi số tiền của mình và bắt đầu tiết kiệm! Theo dõi thu nhập và chi phí của bạn, kiểm soát hóa đơn của bạn, ở trong ngân sách của bạn.

Các tính năng chính:

 • Quản lý nhiều tài khoản với nhiều loại tiền tệ.
 • Sắp xếp và lọc các giao dịch để tổng hợp số liệu thống kê về thu nhập và chi phí của bạn.
 • Theo dõi thu nhập và chi phí của bạn nhờ ngân sách.
 • Quản lý chi phí được chia sẻ.
 • Báo cáo và biểu đồ đẹp.
 • Dễ dàng nhập/xuất các giao dịch ở các định dạng QIF, OFX, CSV, XML và JSON
 • Đồng bộ hóa hoàn toàn giữa iCompta 6 trên Mac và iCompta 6 trên iPhone/iPad bằng iCloud, Dropbox hoặc LAN.
 • Sửa đổi nhiều giao dịch cùng một lúc bằng cách sử dụng chỉnh sửa hàng loạt.
 • Các tính năng chuyên nghiệp: thuế, làm việc với cơ sở khách hàng, tạo hóa đơn.
 • Mật khẩu bảo vệ.
 • Và nhiều hơn nữa.
 Share


User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
×
×
 • Create New...
Please Sign In or Sign Up