Jump to content

Hackintosh OpenCore - i9-12900K + Asus Tuf Gaming Z690-Plus Wifi D4

   ( đánh giá)

2 Screenshots


User Feedback

Bạn chỉ có thể cung cấp đánh giá sau khi bạn đã tải xuống tệp.

Không có đánh giá để hiển thị.

×
×
  • Create New...