Jump to content

Hackintosh OpenCore - i7-12700KF + Asus TUF Gaming B660M Plus WiFi D4

   ( đánh giá)

3 Screenshots


User Feedback

Bạn chỉ có thể cung cấp đánh giá sau khi bạn đã tải xuống tệp.

Không có đánh giá để hiển thị.

×
×
  • Create New...