Jump to content

1 Screenshot

About This File

Studio One

 👉 Hướng dẫn cài đặt

Kéo thư mục "Studio One 5" vào thư mục "Application" trong macOS

 👉 Kích hoạt

1️⃣ Chạy phần mềm, sau đó đóng cửa sổ lại và chọn "Offline Authorization"
2️⃣ Chạy "Keygen"
3️⃣ Sao chép "MachineID" và dán vào "Keygen", bấm chọn "Generate Licenses"
4️⃣ Cấp quyền cho Studio One 5 bằng "studioapp5.pro.license". Nếu bạn có sử dụng những "Extension" khác thì chọn cái đó và cấp quyền cho nó là được

 Share


User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
×
×
  • Create New...
Please Sign In or Sign Up