Jump to content

Hackintosh OpenCore - i7-12700K + Asrock B660M Pro RS

   ( đánh giá)

1 Screenshot


User Feedback

Bạn chỉ có thể cung cấp đánh giá sau khi bạn đã tải xuống tệp.

Không có đánh giá để hiển thị.

×
×
  • Create New...