Jump to content

Hackintosh OpenCore - i7-12700K + Gigabyte B660I Aorus Pro DDR4

   ( đánh giá)

5 Screenshots


User Feedback

Bạn chỉ có thể cung cấp đánh giá sau khi bạn đã tải xuống tệp.

Không có đánh giá để hiển thị.

×
×
  • Create New...