Jump to content

Ableton Live Suite 11.1.1

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

Ableton Live Suite

Live là phần mềm nhanh, trôi chảy và linh hoạt để tạo và biểu diễn âm nhạc. Nó đi kèm với các hiệu ứng, nhạc cụ, âm thanh và tất cả các loại tính năng sáng tạo—mọi thứ bạn cần để tạo ra bất kỳ loại nhạc nào.

Tạo theo cách sắp xếp tuyến tính truyền thống hoặc ứng biến mà không bị ràng buộc bởi dòng thời gian trong Chế độ xem phiên của Live. Di chuyển tự do giữa các yếu tố âm nhạc và chơi với các ý tưởng mà không dừng nhạc và không phá vỡ dòng chảy của bạn.

 Share


User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
×
×
  • Create New...
Please Sign In or Sign Up