Jump to content

hackinOS

83 xem

PHÍM TẮT CHỤP HÌNH

Có ba cách để bạn chụp hình trên macOS

Command + Shift + 3: Chụp ảnh toàn bộ màn hình.
Command + Shift + 4: Chụp ảnh màn hình của một khu vực được chọn trên màn hình.
Command + Shift + 4 + Spacebar + Click on the window: Chụp ảnh màn hình của một cửa sổ cụ thể.
Command + Shift + 5: Chụp ảnh màn hình hoặc ghi lại màn hình (Mojave trở đi).
Command + Shift + 6: Chụp ảnh màn hình Touchbar.
Command + Shift + Control + 3: Chụp màn hình vào Clipboard.

Bình luận


Recommended Comments

Không có bình luận nào để hiển thị.

×
×
  • Create New...