Jump to content

Các phím tắt cơ bản


hackinOS

93 xem

CÁC PHÍM TẮT CƠ BẢN

Dưới đây là một số phím tắt phổ biến và tiện dụng nhất dành cho macOS từ nhiều danh mục khác nhau.

Command + 0: Trở về kích thước thực tế.
Command + 9: Phóng to kích thước phù hợp màn hình.
Command + A: Chọn hoặc đánh dấu tất cả các mục.
Command + C:: Sao chép mục đã chọn vào khay nhớ tạm..
Command + Control + D:: Xem định nghĩa của từ được đánh dấu trong ứng dụng Từ điển.
Command + Control + Delete: Định nghĩa từ được đánh dấu.
Command + Control + Power: Khởi động lại iMac hoặc Macbook không yêu cầu xác nhận lại..
Command + Delete: Di chuyển mục đã chọn vào thùng rác..
Command + E: Sao chép văn bản đã chọn để sử dụng với chức năng Find.
Command + F5: Bặt hoặc tắt chức năng VoiceOver
Command + F: Tìm kiếm
Command + G: Sau khi tìm thấy các mục bằng phím tắt Command+F, bạn có thể sử dụng phím tắt này để di chuyển qua từng mục được tìm thấy.
Command + Minus(-): Thu nhỏ.
Command + Option + Space: Mở cửa sổ SpotLight Finder.
Command + Spacebar: Hiện/Ẩn trường tìm kiếm SpotLight.
Command + Option+ F5: Hiển thị lựa chọn Accessibility.
Command + P: Mở trang in nội dung đang được hiển thị..
Command + Plus(+): Phóng to.
Command + Q: Thoát
Command + S: Lưu tập tin.
Command + Shift + Delete: Xóa thùng rác.
Command + Shift + Option + Delete: Xóa thùng rác không xác nhận.
Command + Shift + P: Hiển thị hộp thoại các thông số thiết lập trang để in.
Command + Space: Mở SpotLight.
Command + V: Dán.
Command + W: Đóng cửa sổ.
Command + X: Cắt.
Command + Z: Hoàn/Làm lại.
Command +M: Thu nhỏ cửa sổ.
Command +Shift+ Z: Hoàn/Làm lại.
Control + Up arrow or F3: Mở Mission Control.
Option + Command + 8: Bật hoặc Tắt Zoom..
Option + Command + Minus(-): Thu nhỏ.
Option + Command + Plus(+): Phóng to.
Option + Shift + F1/F2: Tăng hoặc Giảm độ sáng.
Option + Shift + F11/F12: Tăng hoặc Giảm âm lượng.
Command + Option + Control + Comma(,): Giảm sự tương phản.
Command + Option + Control + Fullstop(.): Tăng độ tương phản.

Bình luận


Recommended Comments

Không có bình luận nào để hiển thị.

×
×
  • Create New...