Jump to content

Ký hiệu bàn phím cho macOS


hackinOS

63 xem

KÝ HIỆU BÀN PHÍM CHO MACOS

us-international-pc.webp

Chúng ta thường cần sử dụng một số ký tự đặc biệt và ký hiệu trong khi viết. Mặc dù bạn có thể dễ dàng truy cập đầy đủ các biểu tượng cảm xúc, ký tự đặc biệt và biểu tượng bằng cách sử dụng phím tắt Command + Control + Space, nhưng có một cách nhanh hơn để nhập trực tiếp rất nhiều biểu tượng bằng bàn phím máy Mac của bạn. Dưới đây là biểu đồ ký hiệu bàn phím macOS hiển thị các ký hiệu và ký tự đặc biệt mà bạn có thể nhập bằng bàn phím.

Tôi đã đánh dấu các ký tự đặc biệt bằng màu xanh lam có thể được nhập bằng phím Alt bên phải hoặc phím Options + phím tương ứng với biểu tượng bạn muốn. Chẳng hạn, nếu bạn muốn nhập ký hiệu bản quyền (©), bạn có thể nhấn Option + G trên bàn phím máy Mac của mình.

Bình luận


Recommended Comments

Không có bình luận nào để hiển thị.

×
×
  • Create New...